300 estadístiques

d’actualitat sobre la vida de les dones i els homes a Catalunya

NOVETATS

Rànkings

ÍNDEX INTERNACIONALS
QUE MESUREN LA
SITUACIÓ DE LA IGUALTAT DE
GÈNERE A DIFERENTS PAÏSOS