Contràriament al què passa en la docència infantil i en l’educació primària on les dones formen la major part del personal docent, trobem que a les universitats els homes són majoria en totes les branques universitàries. Tot i això es produeixen desigualtats importants en funció de la branca, essent els estudis d’arts i humanitats on hi ha més equilibri entre homes i dones en la docència, amb un 52,1% d’homes i un 47,9 de dones. També les ciències de la Salut i les Socials i jurídiques, superen la barrera del 40% de dones. En canvi, els àmbits més desiguals són les ciències i, sobretot, l’enginyeria i arquitectura els homes representen el 79% del personal docent.

Font: Gobierno de España, datos y cifras del sistema universitario, 2016.


DADES RELACIONADES