Ser bona estudiant no és garantia d’arribar als nivells més alts del món acadèmic. Això es podria deduir d’aquesta gràfica, que mostra com les noies són majoritàries en el batxillerat no obligatori i la universitat, però aquesta proporció comença a disminuir en el moment de llegir la tesi, i a partir d’aquí es produeix una pèrdua de pes numèric progressiva.
En l’escala més alta de la carrera acadèmica, les càtedres, les dones ocupen un 20% i els homes un aclaparador 80%. S’han apuntat diverses causes a aquesta tendència a l’exclusió acadèmica no justificada pels resultats dels i de les estudiants. Una d’elles apunta a les inestables condicions econòmiques i laborals de l’àmbit de la recerca i la seva difícil compatibilitat amb un projecte de maternitat. Però també s’apunten altres causes, com l’existència de dinàmiques de poder en el mateix món de la recerca o les desigualtats en el finançament de la carrera investigadora.
La imatge correspon al curs 2010-2011, però les dades són del curs 2013-2014. No s’han fet públiques dades més recents de totes les categories seleccionades.

AC. Informe sobre els estereotips de gènere en la publicitat de joguines durant la campanya de Nadal, 2016-2017.


DADES RELACIONADES