Ser bona estudiant no és garantia d’arribar als nivells més alts del món acadèmic. Això es podria deduir d’aquesta gràfica, que mostra com les noies són majoritàries a la universitat, però aquesta proporció comença a disminuir entre les persone sque fan investigació predoctoral i en la lectura de tesi, i a partir d’aquí es produeix una pèrdua de pes numèric progressiva.
En l’escala més alta de la carrera acadèmica, les càtedres, les dones ocupen un 21,42% i els homes un aclaparador 78,58%. S’han apuntat diverses causes a aquesta tendència a l’exclusió acadèmica no justificada pels resultats dels i de les estudiants. Una d’elles apunta a les inestables condicions econòmiques i laborals de l’àmbit de la recerca i la seva difícil compatibilitat amb un projecte de maternitat. Però també s’apunten altres causes, com l’existència de dinàmiques de poder en el mateix món de la recerca o les desigualtats en el finançament de la carrera investigadora.


DADES RELACIONADES