La realització d’avortaments a Catalunya de forma legal va viure un augment constant de finals dels anys vuitanta i fins a l’any 2008. A partir d’aquest any, però, els avortaments comencen a disminuir, i actualment la taxa per mil dones residents és d’un 12,9. Així, ha fet un petit repunt respecte l’any passat, però no s’inverteix la tendència de conjunt, que és descendent.

Font: Generalitat de Catalunya, Informe Dades sobre interrupció voluntària de l'embaràs, 2015.


DADES RELACIONADES