La realització d’avortaments a Catalunya de forma legal va viure un augment constant de finals dels anys vuitanta i fins a l’any 2008. A partir d’aquest any, amb 16,2 avortaments cada mil dones residents entre 15 i 44 anys, els avortaments comencen a disminuir i actualment la taxa és d’un 13,1. Existeix una lleu tendència a l’alça des de l’any 2014 però no s’inverteix la tendència de conjunt, que és descendent en la darrera dècada.


DADES RELACIONADES