Si ens fixem en els indicadors de maternitat dels darrers 15 anys, veiem que la mitjana de fills per dona va anar en augment fins a l’any 2008 i després va disminuir fins al 2013, coincidint amb els anys de la crisi econòmica. L’any 2014 repunta i ja en l’any 2015 les dones tenen de mitjana 1,39 fills/es, lluny de l’1,53 que tenien l’any 2008, però molt per sobre de les dades del 2001, que registraven l’1,28.
Cal destacar que la mitjana de fills/es per dona a Catalunya, queda bastant lluny de la mitjana de substitució –la que assegura que el nombre de població es mantingui- que es troba en dos fills/es per dona. Per un altre costat, si podem considerar que “estem sortint de la crisi” pel que fa a nombre de fills/es, no ho podem confirmar pel que fa a l’edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill/a. L’any 2000 aquesta edat era de 29,4 anys, creixent amb oscil·lacions des del 2012 fins a arribar als 30,6. Aquest fet podria estar mostrant que els fills nascuts en els darrers 3 anys ho han estat després d’una espera durant el període de major recessió, tot i que cal veure com continua l’evolució. L’edat mitjana en què les dones tenen fills/es també ha augmentat, en aquest cas, exactament un any, passant dels 30,9 al 2000 als 31,9 en l’actualitat.

Font: Idescat, anuari estadístic de Catalunya


DADES RELACIONADES