Parelles diverses

Els matrimonis religiosos a Catalunya han passat de ser el 55% l’any 2002 a representar el 13% del total de matrimonis de l’any 2015. Els matrimonis civils han experimentat el procés invers, passant del 39% al 79%. De l’any 2008 al 2011 els matrimonis han disminuït, i a partir de 2012 tot apunta que s’ha […]

LLEGIR MÉS