Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de Salut, 2016.


DADES RELACIONADES