Font: Fundació Bofill, enquesta PaD, 2009.


DADES RELACIONADES