Font: Generalitat de Catalunya, Dades sobre violència masclista, 2016.


DADES RELACIONADES