Els homes pateixen, en general, un major nombre de fets delictius que les dones. Quan observem els fets segons l’àmbit en què es produeixen, comprovem com és en els fets de proximitat (atracaments, estirades de bossa, robatoris de mòbils o carteres…), que impliquen un contacte físic l’únic àmbit on les dones superen als homes.
Els robatoris ocorreguts al domicili són patits en igual mesura per homes i dones. En canvi, els fets ocorreguts en negocis, i els fets contra les persones, com ara agressions o amenaces, són els més masculinitzats. Aquestes dades mostren com la divisió d’espais i relacions segons el gènere i rols, es tradueix en diferències en la prevalença de diferents tipus de victimització, amb una clara masculinització de les víctimes de fets delictius en el seu conjunt.


DADES RELACIONADES