El col·lectiu que ingressa menys diners és el de les dones menors de 29 anys, seguit del dels homes d’aquest grup d’edat. Tanmateix, en totes les edats, però sobretot a mesura que anem avançant cap a la vellesa, existeix una bretxa de renda per raons de gènere. D’aquesta desigualtat se’n deriva una situació de dependència de les dones respecte a les seves unitats familiars. L’autonomia econòmica és fonamental. Qualsevol persona necessita tenir els seus propis ingressos, siguin provinents del seu treball o de pensions públiques, i també controlar les seves rendes, per poder gaudir de llibertat i benestar.


DADES RELACIONADES