Una tercera part de la publicitat de les joguines per infants, conté missatges que perpetuen una distribució de rols basada en estereotips de gènere. L’anàlisi de la publicitat de joguines emesa per la televisió durant la darrera campanya de Nadal 2016-2017, en l’estudi elaborat pel CAC, mostra que els estereotips de gènere encara hi són presents.
El CAC elabora l’estudi “Els estereotips de gènere en la publicitat de les joguines en la campanya de Nadal” des de l’any 2001. Segons les dades obtingudes enguany, es manté el fet que la majoria dels estereotips representats són majoritàriament femenins. Els dos estereotips de gènere que més es repeteixen en la publicitat de joguines són: el nen que només juga amb altres nens i/o que no interacciona amb nenes en un pla igualitari (estereotip masculí), amb el 19,4% del total d’estereotips; i la nena que juga amb una nina (estereotip femení), amb el 21,3% del total d’estereotips.
Pel que fa als estereotips de gènere femení, l’estereotip de la nena que juga amb una nina i joguina que desenvolupa una activitat associada a un rol estereotipat femení són els principals. Pel que fa als estereotips referits al gènere masculí, el nen que juga només amb altres nens i/o que no interacciona amb nenes en un pla igualitari i el nen que juga amb cotxes són els que més apareixen en la publicitat de joguines.


DADES RELACIONADES