Les dones pateixen més atur que els homes, tant el mes d’abril de 2018, de 2019 i també de 2020. Tot i així, aquestes dades mostren que els efectes econòmics de la Covid-19 han produït un creixement major de l’atur masculí que de l’atur femení. Dels tres mesos d’abril analitzats, l’any 2019 és quan l’atur és més baix, tant per homes com per dones, i en relació a la diferència amb l’any 2020 el nombre d’homes aturats s’incrementa en 48.336, mentre que el nombre d’aturades creix en 37.876 dones. Així doncs, sembla que les primeres xifres d’atur disponibles, on s’inclouen les persones que es troben en situació d’ERTO o ERO, que es poden relacionar amb la crisi econòmica resultant de la crisi sanitària mostren com els sectors masculinitzats són els que han rebut el major impacte de la crisi, tot i que les dones ja es trobaven en una situació pitjor prèviament a la crisi.


DADES RELACIONADES