A grans trets, la població catalana no està satisfeta amb el funcionament de la nostra democràcia. Més de la meitat de la població (54%) es considera poc satisfeta amb el funcionament de la democràcia, i un 20% no es considera gens satisfeta. Aquestes dades són molt similars als de l’any anterior, quan va detectar-se una reducció en els nivells d’insatisfacció amb el funcionament de la democràcia d’uns 10 punts, sent la primera vegada que disminuïa la insatisfacció política des del començament de la crisi econòmica, tot i que la baixada d’aquest any ha sigut molt dèbil. Això podria indicar que es trigarà força temps a recuperar els nivells de satisfacció previs a la crisi.
Per sexes, s’observen poques diferències. Les dones valoren d’una forma lleugerament més negativa i tots dos sexes tenen la seva resposta més freqüent en el “poc satisfet” (53% dels homes i 54% de les dones). Amb tot, el balanç del funcionament democràtic és clarament deficient.

Font: ICPS, Sondeig d'Opinió Catalunya, 2016


DADES RELACIONADES