A grans trets, la població catalana no està satisfeta amb el funcionament de la nostra democràcia. Més de la meitat de la població (50,9%) es considera poc satisfeta amb el funcionament de la democràcia, i un 26,6% no es considera gens satisfeta. Respecte a l’any anterior, s’han reduit els nivell d’insatisfacció amb la democràcia, però continua sense arribar a xifres prèvies a la crisi. Per sexes, s’observen poques diferències. Les dones valoren d’una forma lleugerament més negativa i tots dos sexes tenen la seva resposta més freqüent en el “poc satisfet” (50,1% dels homes i 51,7% de les dones). Amb tot, el balanç del funcionament democràtic és clarament deficient.


DADES RELACIONADES