Com es veu al gràfic, les dones són un 62% de les sol·licitants i un 65% de les perceptores d’ajudes a la dependència. En conseqüència, la crisi en el desplegamenti la dotació de recursos per a la Llei 39/2006 impacta de forma desigual entre homes i dones, minvant el que s’anomena “la igualtat material de gènere”; és a dir, l’equitat en les condicions de vida -compensant les desigualtats de partida en salut o longevitat- que ha de garantir l’administració.


DADES RELACIONADES