Com es veu al gràfic, les dones són un 63% de les sol·licitants i un 66,5% de les perceptores d’ajudes a la dependència. En conseqüència, el desmantellament d’aquesta Llei, i els drets socials que implica, impacta de forma desigual entre homes i dones, minvant el que s’anomena “la igualtat material de gènere”; és a dir, la igualtat efectiva en les condicions de vida d’homes i dones, més enllà de la igualtat formal.


DADES RELACIONADES