El Govern de l’Estat té una valoració ciutadana realment molt negativa, la més negativa de tota la sèrie històrica que publica el Sondeig de l’ICPS des de l’any 1991. Les dones que valoren negativament el govern central representen el 72% de les enquestades, i en el cas dels homes aquestes respostes (entre el 0 i el 4) arriben al 79%. De fet, la resposta “0”, la més negativa possible, és la resposta més escollida, en un 36% dels casos tant de dones com d’homes.

Font: ICPS, Sondeig d'opinió de Catalunya 2016


DADES RELACIONADES