El Govern de l’Estat té una valoració ciutadana realment molt negativa, una de les més negatives de tota la serie històrica que publica el Sondeig de l’ICPS des de l’any 1991. Les dones que valoren negativament el govern central són les 37,1% de les enquestades, i en el cas dels homes aquestes respostes (entre el 0 i el 4) arriben al 40,3%. De fet, la resposta “0”, la més negativa possible, és la resposta més triada, en un 18,8% de les dones i el 20,8% dels homes.


DADES RELACIONADES