L’indicador de risc de pobresa assigna, a partir de la renda de cada llar, una renda igual a tots els individus que hi viuen. A partir d’un llindar marcat per la renda mitjana, estableix quines persones són vulnerables a la pobresa. D’aquesta manera podem conèixer, per exemple, la pobresa infantil, ja que els infants són un col·lectiu que no té ingressos propis, però en tot cas no fa referència als ingressos individuals. Observant la distribució per sexe i edat de la població que està per sota del llindar esmentat, veiem com les dones adultes viuen en llars pobres en major mesura que els homes adults. En canvi, la població infantil no presenta diferències entre sexes.

Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida 2016.


DADES RELACIONADES