La violència contra les persones grans és un fenomen encara poc conegut. Des d’un punt de vista de gènere encara ho és menys, malgrat ser una mirada necessària, tenint en compte la feminització de la vellesa. Segons l’edició especial sobre persones grans de l’enquesta de seguretat pública de Catalunya, un 4,5% de les persones de més de 65 anys han patit accions abusives freqüents. Entre aquestes, homes i dones representen pràcticament el mateix percentatge sobre el seu grup d’edat, fet que ens permet veure que hi ha més dones víctimes que homes, ja que les dones són majoria entre la població envellida. Observant aquest fenomen per grups d’edat podem veure com aquestes situacions augmenten amb l’envelliment, i que en el grup d’edat de 75 a 84 anys, els homes víctimes són un percentatge més elevat respecte al seu sexe que les no pas les dones víctimes. Per contra, pels grups d’edat de 65 a 74 anys i de 85 anys i més, les dones en aquesta situació són proporcionalment més que els homes. D’altra banda, cal saber que la major part dels causants són homes i pertanyen a la mateixa família (vegeu dada).

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de seguretat pública de Catalunya, 2014


DADES RELACIONADES