Del total de dones que han patit lesions en els fets contra les persones un 35% són dones d’entre 16 i 25 anys, mentre que dels homes aquest percentatge representa el 25%. D’aquesta manera es mostra com, proporcionalment, de les persones que han patit aquesta situació, es mostra una major presencia relativa de les dones. Pel contrari, en el tram de 26 a 40 anys, hi ha una major presència d’homes (46,9% en els cas dels homes i 40% en el cas de les dones).


DADES RELACIONADES