El 71% de les dones pensen que la violència masclista a les parelles seguirà igual o augmentarà. En canvi, la percepció dels homes és ben diferent, ja que, en gairebé un 54% dels casos, creuen que aquesta violència disminuirà.
Aquest fet pot estar relacionat amb la manca de por a ser víctima i amb la infravaloració de la paraula de les dones “exageren” que implica una infravaloració del fenomen de la freqüència masclista en el seu conjunt.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de violència masclista, 2010.


DADES RELACIONADES