El 49% dels homes i el 61% de les dones afirmen que la política és massa complicada i no es pot entendre. Aquesta és, a part d’una resposta dramàtica, una diferència significativa que té un caràcter molt estable al llarg dels anys, i que no s’explica únicament per una diferència en el nivell educatiu.
De fet, el baix sentiment d’eficàcia política que senten les dones té molt a veure amb el rol tradicional que s’ha assignat a les dones, com a persones centrades en la cura, en la cosa domèstica i privada, i no aptes per a comprendre ni participar de la cosa pública i política. Aquesta desvinculació es reprodueix en altres indicadors d’implicació política, com per exemple en el fet que les dones llegeixen en molta menor mesura els diaris que els homes, o que mostren menor interès per la política.
Sigui com sigui, si a més de la meitat de la població li sembla que la política és tan complicada que “la gent com jo no la pot entendre”, sembla evident que caldrà canviar la política per a fer-la comprensible per a tothom. Amb tot, la tendència històrica és a millor: a una major percepció d’eficàcia política interna o capacitat individual per a comprendre la política. Però evoluciona massa lentament.


DADES RELACIONADES