La major part de la població catalana només disposa de cobertura sanitària pública (73,2% de la població). Les diferències segons sexe són escasses. Si observem els comportaments pel que fa a la contractació d’assegurances privades segons la classe social, comprovem que aquesta contractació està lleugerament feminitzada en les classes mitjanes i baixes, mentre que està lleugerament masculinitzada en les classes altes.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2016.


DADES RELACIONADES