Practicar un mínim de 30 minuts d’activitat física moderada cinc cops per setmana redueix a la meitat el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis de tipus 2 i obesitat. Practicar activitat física de manera habitual també disminueix l’estrès i l’ansietat. Hi ha més dones que homes que realitzen una activitat baixa (és a dir, que no és ni moderada ni alta): els homes amb aquest comportament representen el 17,2% del seu sexe, mentre que les dones representen el 21,5%. Tanmateix, elles realitzen de forma més freqüent activitat moderada (un 62,1% front un 50,8%), mentre que ells la realitzen més sovint alta. Afecta l’estatus socioeconòmic a la realització d’aquesta activitat? Tot sembla indicar que, entre els homes, la classe II és més reticent a la pràctica de l’activitat física, mentre que entre les dones ho és la classe III.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES