Practicar un mínim de 30 minuts d’activitat física moderada cinc cops per setmana redueix a la meitat el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis de tipus 2 i obesitat. Practicar activitat física de manera habitual també disminueix l’estrès i l’ansietat.
Hi ha més dones que realitzen una activitat baixa (és a dir, que no és ni moderada ni alta): els homes amb aquest comportament representen el 17,5% del seu sexe, mentre que les dones representen el 24,3. Tanmateix, elles realitzen de forma més freqüent activitat moderada (un 60% front un 51%), mentre que ells la realitzen més sovint alta.
Afecta l’estatus socioeconòmic a la realització d’aquesta activitat? Tot sembla indicar que, entre els homes, la classe mitjana (grup II) és més reticent a la pràctica de l’activitat física, mentre que entre les dones, ho és la classe baixa (grup III).

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2016.


DADES RELACIONADES