Si analitzem els hàbits de lectura de la població espanyola per a l’any 2014, veiem com hi ha algunes diferències entre homes i dones. Així, mentre que les dones són les que més llegeixen llibres cada dia -quasi deu punts per sobre dels homes-, ells llegeixen molts més diaris de forma regular doblant el percentatge de dones lectores de diaris i arribant a un 55,4% de la població masculina. A més, un 41% de les dones diuen no llegir mai o quasi mai diaris.
Finalment, no sembla haver-hi gaires diferències de gènere en la lectura de revistes que és un hàbit poc comú entre la població espanyola.


DADES RELACIONADES