Font: Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, Obsevatori de Desenvolupament de Serveis Socials, 2015.


DADES RELACIONADES