Toolbar

Transport públic o transport privat?

Les dones utilitzen més els mitjans de transport públic i col·lectiu que no pas els homes (63% de les dones i 49% dels homes). També es mouen més a peu. Això pot tenir relació, entre d'altres factors, amb la seva menor capacitat d'accedir al vehicle privat, que malauradament esdevé l'opció preferent per als homes (el 76% dels homes i el 38% de les dones condueixen habitualment transport privat).

Aquesta preferència pel vehicle privat s'explica fonamentalment per les mancances d'una oferta de mitjans de transport col·lectiu que hi pugui competir en termes de funcionalitat i confort, així com per la importància dels factors culturals i de prestigi que hi van associats. En qualsevol cas, un canvi de model cap a una mobilitat sostenible implica que es promocionin els patrons de mobilitat majoritaris en les dones i es desincentivin els patrons més masculinitzats. Un element d'excepció és la bicicleta, que essent una transport privat el considerem un mitjà a potenciar (pels seus beneficis sobre la persona i el medi). Parlem d'un mitjà encara molt minoritari, i que ho és encara més entre les dones que entre els homes. Aquestes dades corresponen a la darrera edició existent de l'EMQ, que ha deixat de realitzar-se quinquennalment en el darrer període.

dades de contacte

Barcelona  652 45 03 46 info@iquotidiana.org

facebook twitter youtube flickr 

amb el suport

ajuntament

 

icd h3

disseny gràfic

aquatinta logo