Font: Elaboració equip IQ a partir de les dades de l'ICPS, Sondeig d'Opinió de Catalunya, 2016.


DADES RELACIONADES