Les diferències entre l’oci de dones i homes dels 15 als 34 anys són molt significatives. Les dones realitzen en una proporció superior l’oci relacional, l’oci cultural i l’oci esporàdic, mentre que els homes són els qui realitzen més oci de baixa intensitat i molts més entre els qui porten a terme un oci digital.
Així doncs, els rols de gènere tenen un impacte directe en les activitats que desenvolupem en el nostre temps lliure, especialment en el consum cultural i digital, sectors molt feminitzats i masculinitzats respectivament.


DADES RELACIONADES