La bretxa salarial pot calcular-se a partir de l’hora treballada. En aquest càlcul, la bretxa és menor que quan observem els salaris anuals, donada la feminització dels contractes a temps parcial. Tot i així podem comprovar com aquesta bretxa segueix sent del 18%.
Veiem com el sector on la bretxa de gènere és més elevat és a la restauració, serveis personals i vendes amb una bretxa del 29%, seguida de la categoria direcció i gerència amb un 22% de bretxa. Per les categories d’operadors/es, instal·lacions de maquinària i muntadors/es i d’ocupacions elementals, la bretxa de gènere és la més baixa de tots els tipus d’ocupació, i tot i així, és del 17%, que vol dir que els homes cobren un 17% més que les dones per hora treballada.

Font: Idescat a partir d'INE, Enquesta anual d'estructura salarial


DADES RELACIONADES