Les dades del desaparegut Panel de Desigualtats Socials de la Fundació Jaume Bofil permetien aproximar-se a un important volum d’informació sobre la vida quotidiana de les persones, també en l’esfera privada. En aquest cas, podem veure la resposta donada per les persones entrevistades sobre l’atenció als seus fills i filles quan ells no se’n poden fer càrrec. La primera opció és de forma molt majoritària, l’escola. Tanmateix, apareix també l’atenció per part d’una dona de la família. Aquesta alternativa (gratuïta) a l’escola és força més triada en les llars de classe mitjana-baixa o baixa que no pas ne les de classe mitjana alta o alta. Quan es demana per la segona opció que es triaria, veiem que la cura per part d’una familiar és majoritària en tots dos grups socials, seguida -en el cas de les classes benestants- per la cura per part d’un familiar home, i -en les classes populars- per l’aposta per deixar que els nens i nenes es quedin sols/es.

Font: Elaboració de l'equip iQ a partir de Fundació Bofill, PaD, 2009.


DADES RELACIONADES