La desigualtat en la dedicació al treball gratuït a la llar augmenta en el moment en què apareixen les càrregues de cura d’infants a les llars. Així ho mostren aquestes dades de l’enquesta a la joventut de Catalunya. Aquí es comprova com, entre la població sense infants a càrrec, hi ha deu punts més d’homes que no pas de dones que afirmen treballar quaranta hores setmanals o més. Aquesta diferència es dispara amb l’aparició dels fills o filles, arribant a gairebé quaranta punts de diferència; o el que és el mateix, gairebé el doble de pares joves que de mares joves amb dedicació intensiva al mercat de treball. Tal com podríem imaginar, el percentatge de dones amb aquesta dedicació baixa més de vint punts. El que potser resulta menys previsible és que, de fet, la presència de fills/es s’associa en el cas dels homes amb un lleuger, però rellevant, augment del percentatge dels que es dediquen intensivament al treball remunerat.


DADES RELACIONADES