ència econòmica és una forma més de control compresa en les diferents formes que pot adoptar la violència masclista. Consisteix en no permetre que la víctima disposi de diners d’una manera autònoma. Els exemples que ens mostren aquestes dades són els més freqüents: negar-se a pagar les despeses de la llar, impedir prendre decisions sobre l’economia familiar o no permetre estudiar o treballar fora la llar. En aquests casos els percentatges de dones que ho pateixen se situen entre el 5 i el 7% sobre el total de dones aproximadament, segons ha mostrat l’Encuesta de violencia contra la mujer feta pel Ministeri d’Assumptes Socials.


DADES RELACIONADES