La violència psicològica o emocional és dels tipus de violència més freqüents i més difícil de detectar en molts casos, ja que acostuma a aparèixer de forma aparentment innocent. En forma de petits insults, de menyspreu, de bromes de mal gust, però si aquests atacs són repetits i fan minvar la confiança i la seguretat en ella mateixa de la víctima, és que ens trobem davant de casos de violència psicològica.
Tal com ens mostren les dades de l’Enquesta de violencia contra la mujer, realitzada l’any 2015, aquest tipus de violència és la que més dones reconeixen haver patit, ja que un 19,6 afirma haver rebut insults, un 14% haver estat humiliada o menyspreada, un 13% ha estat espantada o intimidada. A més, el 9,5% han rebut amenaces verbals, o el 5% han estat amenaçades en fer mal a algú important.

Font: Gobierno de España, Encuesta de violencia contra la mujer, 2015.


DADES RELACIONADES