Grècia és el país amb la taxa d’atur més alta de la UE, seguit d’Espanya (i Catalunya).
També és Grècia, juntament amb la República Txeca, el país amb una major feminització d’aquesta taxa, i Espanya i Catalunya, de nou, ocupen els següents llocs al rànquing, conjuntament amb Dinamarca.
Tanmateix les desigualtats de gènere en aquesta taxa han de ser tractades amb molta prudència, ja que en molts països, el baix diferencial entre homes i dones aturades és degut al fet que una part important de la població femenina és “inactiva”; és a dir, està dedicada de forma principal a les tasques de la llar, i per això no comptabilitzen en les macromagnituds sobre atur.

Font: Eurostat i Idescat


DADES RELACIONADES