La mala salut mental es produeix en major freqüència entre dones que entre homes, afectant-les a elles gairebé el doble que a ells (10% davant del 5,3%). Tanmateix, durant els anys de crisi, el percentatge de persones en risc de patir una malaltia mental s’ha incrementat de forma important, fins a arribar a la seva punta a l’any 2013, quan va afectar el 12,4% de la població. En paral·lel, la bretxa de gènere es va escurçar de tal manera que els homes patien en un 9,6% el risc de malaltia mental, mentre que entre les dones aquest percentatge era d’un 15,1%. El 2016 el risc de malaltia mental afecta ja a menys persones que el 2006, però simultàniament la bretxa de gènere ha tornat a augmentar, arribant a quotes similars a les de fa una dècada.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya 2016.


DADES RELACIONADES