Les malalties cròniques són un factor de pèrdua de qualitat de vida molt rellevant i estan en gran mesura vinculades a les nostres condicions socials i els estils de vida que duem. Les dones en pateixen més que no pas els homes.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya, 2017.


DADES RELACIONADES