El consum i les pràctiques culturals són un àmbit on els rols de gènere es manifesten d’una forma desigual. Hi ha quatre pràctiques on la diferència de gènere supera els 10 punts percentuals. Les dones són majoritàries en la lectura de llibres i revistes. Els homes, en canvi, dominen en el consum de videojocs i lectura de diaris. De forma igualitària (menys de 3 punts de diferència), persones d’ambdós sexes declaren veure cinema, visitar exposicions, escoltar música, anar concerts i mirar la televisió.

Font: Generalitat de Catalunya, Estadístiques Culturals de Catalunya 2017.


DADES RELACIONADES