En general, quan tenim problemes, recorrem a les persones que ens envolten per demanar ajuda o poder explicar els problemes que tenim.
Malgrat el percentatge de persones que declaren no tenir familiars, amistats ni veïns o veïnes a qui demanar ajuda és molt baix, el percentatge d’homes en aquesta situació és superior al de les dones. El mateix passa entre les persones que declaren no tenir ningú amb qui parlar dels problemes personals.

Font: Elaboració equip IQ a partir de l'Enquesta de condicions de vida, 2015


DADES RELACIONADES