No saber fins quan tindràs feina o saber que aquesta se t’acaba aviat és una incertesa generadora de molt d’estrès i preocupació. Dit d’una altra manera, l’estabilitat a la feina és quelcom bàsic per al benestar de les persones. A Catalunya trobem que hi ha un 21,9% de la població que quan treballa ho fa de forma temporal, una incidència que és pràcticament la mateixa per a homes (21,2%) que per a dones (22,6%). Malgrat hi ha més homes ocupats que dones ocupades, a Catalunya hi ha més dones treballant amb contractes temporals (318.200) que homes en aquesta situació (302.000). L’any 2018 és el segon dels últims anys, on les dones tornen a ser majoria entre la població amb contractes temporals, ja que la crisi econòmica havia produit una masculinització de la temporalitat, que sembla haver-se acabat i que les dones tornin a ocupar els llocs de feina amb aquesta condició.


DADES RELACIONADES