No saber fins quan tindràs feina o saber que aquesta se t’acaba aviat és una incertesa generadora de molt d’estrès i preocupació. Dit d’una altra manera, l’estabilitat a la feina és quelcom bàsic per al benestar de les persones. A Catalunya trobem que hi ha un 21% de la població que quan treballa ho fa de forma temporal, una incidència que és pràcticament la mateixa per a homes (21,3%) que per a dones (21,1%).
Donat que hi ha més homes ocupats que dones ocupades, a Catalunya hi ha més homes treballant amb contractes temporals (285.100) que dones en aquesta situació (276.800).
Val a dir que la masculinització de la temporalitat ha ocorregut al llarg del període de la crisi i que, en conseqüència, cal observar com evoluciona durant els anys que vénen.

Font: INE, Enquesta de població activa.


DADES RELACIONADES