L’iceberg de la violència ens mostra que la resposta judicial que es dóna a Espanya en matèria de violència masclista en l’àmbit de la parella és poc encoratjadora. De totes les dones que han patit violència en l’últim any, només el 23% han presentat una denúncia. De les que han presentat denúncia, només el 37% són denúncies admeses. D’aquestes denúncies admeses el 61% finalitza amb una sentència condemnatòria.
Aquesta figura ens fa veure com, de totes les dones que van patir violència l’any 2014, només una minoria, el 5%, acabà el procés judicial amb sentència condemnatòria cap a l’agressor. Per altra banda, pel que fa a les ordres de protecció, la creació d’aquestes mesures provisionals van ser una fita clau per a l’abordatge penal del fenomen de la violència masclista per part de les parelles o exparelles. Tanmateix, els i les jutgesses només les van concedir l’any 2014 en el 57% dels casos en què van ser sol·licitades. Cal assenyalar que el percentatge de denegació d’ordres de protecció és molt alt a Catalunya, que és la Comunitat Autònoma on menys se’n concedeixen de l’Estat. (vegeu les dades).

Font: MSSI, Govern d'Espanya, Macroencuesta de violencia contra las mujeres, 2015; CGPJ, Observatorio contra la violencia doméstica y de género.


DADES RELACIONADES