En els programes de formació i inserció laborals fets a Catalunya durant el curs 2015-2016, la majoria dels alumnes han estat homes, un 70,4%, mentre que les dones han suposat només un 29,6%. On hi ha més diferència és als programes de formació i aprenentatge professional, on les dones només constitueixen el 6,4% enfront del 93,6% dels homes. A la resta de programes els homes formen 2/3 parts i les dones 1/3 aproximadament.

Font: Generalitat de Catalunya, Estadística de l'Ensenyament, 2016.


DADES RELACIONADES