L’any 1985, l’OMS feia un seguit de recomanacions sobre els parts (Declaració de Fortaleza, publicada a LANCET 1985) on declarava que cap país hauria de tenir un volum de cesàries superior al 15% del total de parts.
A Catalunya aquest percentatge pràcticament es duplica. El percentatge és alt en el sistema públic, que gairebé supera en 10 punts la recomanació de l’OMS. Però és a les clíniques privades on aquesta pràctica es dispara, arribant fins al 40%. Aquest fet ha estat assenyalat per organitzacions i expertes, que assenyalen que aquest percentatge tan elevat pugui ser degut a causes no mèdiques.

Font: Generalitat de Catalunya, Informe d'indicadors de salut perinatal, 2015.


DADES RELACIONADES