L’any 1985, l’OMS feia un seguit de recomanacions sobre els parts (Declaració de Fortaleza, publicada a LANCET 1985) on declarava que cap país hauria de tenir un volum de cesàries superior al 15% del total de parts.
A Catalunya aquest percentatge és molt més alt, arribant gairebé al 27%. El percentatge en el sistema públic és de gairebé un 23%. Però és a les clíniques privades on aquesta pràctica augmenta encara més, arribant fins al 38%. Aquest fet ha estat assenyalat per organitzacions i expertes, que assenyalen que aquest percentatge tan elevat pugui ser degut a causes no mèdiques. Tanmateix cal assenyalar la tendència positiva, ja que en els darrers anys els percentatges globals han millorat lleugerament.
Al darrer informe de salut perinatal ja no es publica aquest indicador.

Font: Generalitat de Catalunya, Informe d'indicadors de salut perinatal, 2015.


DADES RELACIONADES