Els i les adolescents i preadolescents han integrat completament l’ús de l’ordinador i d’internet a la seva vida diària. Les darreres xifres de l’Idescat, a partir de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l’INE, demostren que entre els 10 i els 15 anys, l’ús de les noves tecnologies és molt més intensiu que fa 3 o 4 anys. Això es pot explicar en part pel fet que internet és una eina clau per l’alumnat en qualsevol de les assignatures de l’ensenyament secundari, però cada vegada més també en altres esferes de la seva vida. Per altra banda, cal destacar el protagonisme creixent del telèfon mòbil en una franja, la dels 10 als 15 anys, que fa molt pocs anys no era ni molt menys habitual. Així, actualment, un 62,2% dels nois d’aquestes edats i un 69,2% de les noies disposen de mòbil. Destaca de manera evident la diferència entre un sexe i l’altre: la prevalença del mòbil en les noies és de 7 punts més que en els nois. És possible que darrere d’aquesta diferència hi hagi alguna motivació relacionada amb la percepció de seguretat i el control de pares i mares, que pot ser diferent en funció del sexe del/la menor. D’altra banda, cal assenyalar també que els usos comunicatius de les noves tecnologies estan feminitzats en tots els grups d’edat.


DADES RELACIONADES