En el nostre dia a dia parlem amb la mateixa freqüència de política els homes i les dones? El cert és que ells en parlen més que elles. Hi ha un 36,4% d’homes i un 30,5% de dones que en parlen sovint, i un 33,6% d’homes i un 31,1% de dones que en parlen algunes vegades. De la mateixa manera, el 38,4% de les dones i el 30% dels homes rarament o mai en parlen. Així doncs encara es continuen mostren diferències respecte al fet de parlar o discutir de política. Pel que fa a l’any anterior ha disminuït el percentatge de persones que declaren parlar sovint de política, però ha augmentat les que asseguren parlar algunes vegades. A més, les diferències entre homes i dones no han variat significativament.


DADES RELACIONADES