En el nostre dia a dia parlem amb la mateixa freqüència de política els homes i les dones? El cert és que ells en parlen més que elles. Les respostes majoritàries són afirmatives en tots dos casos: hi ha un 38% d’homes i un 32% de dones que en parlen sovint, i un 31% d’homes i un 33% de dones que en parlen algunes vegades. Val a dir que, en el darrer període, les respostes positives segueixen una tendència a l’alça; la gent en parla cada vegada més, el que podria considerar-se una mostra del moment d’efervescència política que vivim actualment.

Font: ICPS, Sondeig d'Opinió de Catalunya, 2016


DADES RELACIONADES