Les dades de l’enquesta europea realitzada a persones LGTBI mostra com aquestes continuen patint discriminacions. Concretament, el 42% de les persones enquestades responen que han patit discriminació en algún aspecte de la seva vida quotidiana.
Si es desgranen les dades, aquestes mostren com les persones trans són les que més discriminades són (el 63%), seguides de les persones intersexuals ( el 61%). Gairebé la meitat de les persones lesbianes han patit alguna discriminació (45%), així com el 38% de les persones bisexuals i el 37% dels gais.


DADES RELACIONADES