Els homes i les dones segueixen patrons diferents pel que fa al seu interès per la política. Existeix un major desinterès per part de les dones. Fixem-nos en la resposta “gens interessada” de les dones, 8 punts per sobre de la resposta masculina. La resposta més repetida tant per homes com per dones és la de “bastant interès” per la política, tot i que amb diferències de gènere. El percentatge d’homes “bastant interessats” per la política és del 41%, gairebé 5 punts més alt que en el cas de les dones. Val a dir que aquesta diferència té arrels històriques i que, de fet, en els últims anys havíem vist augments de l’interès per la política que desconeixíem en la dècada anterior. Tot i així, homes i dones coincideixen en el fet que només una petita part declara estar molt interessat o interessada per la política (16,1% dels homes i 10,4% de les dones). Així doncs, la política ens interessa últimament més que no pas abans, però cal dir que partim de xifres d’interès molt i molt baixes.


DADES RELACIONADES