Els sorolls, el vandalisme o la delinqüència, i la contaminació o la brutícia a la zona, són els principals problemes detectats per la ciutadania catalana en relació als seus habitatges.
Val a dir que la freqüència en què es detecten determinats problemes té molt a veure amb la composició de les famílies. Així, les parelles amb fills són les que més problemes a la llar diuen tenir, per a pràcticament tots els problemes enquestats. En canvi, les llars d’una persona sola tenen menys problemes d’humitats i goteres, de soroll i de manca de llum natural.


DADES RELACIONADES