Font: Departament de Salut, Enquesta de Salut de Catalunya, 2015.


DADES RELACIONADES