De vegades les circumstàncies familiars i les obligacions de cura poden canviar la situació laboral de les persones. El fet d’haver d’agafar una excedència o deixar de treballar temporalment per cuidar els infants o les persones amb discapacitat de la família pot tenir repercussions negatives en la promoció professional, el manteniment de la feina o el sou de les persones.
Davant d’aquesta situació veiem com són les dones les que més se sacrifiquen per a cuidar les persones dependents de la llar. Així, un 13,7% de dones diuen haver deixat la feina o demanat una excedència per cuidar una persona dependent de la llar, davant de l’1,3% dels homes. Partint d’aquesta dada, veiem com les dones són també les que més limitada veuen la seva promoció professional i el seu sou en prendre aquesta decisió. Un 37,1% de les dones enquestades asseguren que la decisió presa ha tingut conseqüències negatives pel manteniment de la seva feina, davant del 26,6 dels homes en la mateixa situació.

Font: Fundació Jaume Bofill, PaD, 2012.


DADES RELACIONADES