L’Enquesta de Salut de Catalunya analitza qui és la persona cuidadora principal de les persones discapacitades, menors i persones grans a la llar. Veiem com són sempre les dones sempre les que cuiden més sovint, tant quan són la persona entrevistada com, previsiblement en la majoria dels casos, quan són la parella de l’home entrevistat. En el cas de les persones discapacitades, els percentatges encaixen com si es tractessin d’un mirall. En canvi hi ha més disparitat en el cas de la cura de gent gran o infants, on es veu que la percepció entre els homes i les dones sobre la qüestió de “en qui recau principalment” la cura són força diferents.


DADES RELACIONADES