L’Enquesta de Salut de Catalunya analitza qui és la persona cuidadora principal de les persones discapacitades, menors i persones grans a la llar. Veiem com, dels percentatges analitzats, són sempre les dones les que cuiden més en tots els casos, tant quan són la persona entrevistada com quan són la parella de l’home entrevistat. Evidentment en alguns casos pot ser que la parella de l’home entrevistat sigui un altre home, però les dades ens ajuden a veure una tendència que ja preveiem: són les dones les cuidadores de les llars de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de Salut de Catalunya, 2017


DADES RELACIONADES