Pel que fa al Congrés dels Diputats, el canvi cap a una representació més equilibrada entre parlamentaris i parlamentàries es produí, primer, l’any 1996 i, després, al 2004.
Des del 2004, però, la tendència a l’equilibri entre diputats i diputades es manté i la representació de les dones oscil·la entre el 36 i el 40%. Així, malgrat que en els últims 5 períodes electorals no hi ha gaires diferències, l’onzena legislatura (2015-2016) és la més igualitària.
Caldrà veure si en les pròximes legislatures se supera aquesta barrera del 40% de diputades, ja que sembla que s’ha estancat el creixement de la presència de dones.

Font: Instituto de la Mujer, estadísticas


DADES RELACIONADES