Font: Fundació Jaume Bofill, Enquesta de Desigualtats, 2009.


DADES RELACIONADES